FAQ

FAQ

 

Waarom niet een wat goedkopere (poeder)brandblusser aanschaffen?

Brandblussers die u als koopje aanschaft in de bouw- of supermarkt zijn niet noodzakelijkerwijs de beste keuze. Meestal zijn dat poeder brandblussers met een zéér korte spuitduur. Dergelijke poederblussers zijn voor apparatuur in huis, auto, camper, boot, garage of werkplaats nogal schadelijk, wat te wijten is aan de poeder blusstof. Het poeder verspreid zich tot ver buiten de bron van het vuur, zodat het overal in en tussen kruipt. In ruimten met technische apparatuur, zoals PC of TV, kan dus na verloop van tijd meer schade optreden dan door de brand zelf. Bovendien wordt bij het blussen met poederblussers uw gezichtsveld beperkt door de wolk uitgestoten poeder.

 

Waarom is een schuimblusser beter?

Een schuimblusser is geschikt voor zowel de bestrijding van branden van brandbare vloeistoffen zoals benzine, minerale oliën als voor vaste materialen zoals hout, papier, stro en textiel (brand klassen A, B en F). Alle Ardexx brandblussers zijn schuimblussers. De blusstof is gebaseerd op een oplossing van verschillende zepen en zouten (oppervlakte actieve stoffen) en hebben bij gebruik geen schadelijke bijwerkingen voor technische apparatuur. Het vloeibare blusmiddel is biologisch afbreekbaar (m.u.v. de anti-vries in de Car-Exx) en kan gewoon met schoon water worden opgedweild.

 

Hoe werken de Ardexx blussers?

Schuimblussers zouden moeten behoren tot de standaard brandblussers van elk huishouden, kantoor, auto, camper/caravan, boot, garage en/of werkplaats. De blusvloeistof (schuim) vormt snel een dichte “kap” over het brandende object zodat de zuurstof uit het vuur wordt verwijderd. Het schuim blijft achter op het brandend object of vloeistof zodat deze niet opnieuw vlam kan vatten. Op hetzelfde moment koelt het schuim de vuur-bron. Deze combinatie zorgt voor uitstekende blus eigenschappen. In tegenstelling tot poeder dat zich tot in alle hoeken en gaten verspreid, veroorzaken schuimblussers weinig restschade aan o.a. technische apparaten. Het schuim is immers na het blussen bijna volledig te verwijderen met schoon water.

 

Waaruit bestaat de blusstof van de Ardexx brandblussers?

Het blusschuim in de Ardexx brandblussers bestaat uit een vloeibare oplossing van verschillende zepen (oppervlakte actieve stoffen). In het geval van brandblussers met antivries, zoals de CAR-EXX, wordt de vorst bescherming tot -30 ° C bereikt door een combinatie met alcohol en zouten.

 

Zijn de Ardexx brandblussers zgn. aerosol blustoestellen?

Nee. In tegenstelling tot de bekende brandblusapparaten of blussende spuitbussen bevatten de Ardexx brandblussers geen drukvat, drijfgassen en of Co2, aerosol of perslucht.

 

Welke spuittechniek wordt gebruikt?

Uniek is dat alle Ardexx brandblussers liggend, hangend of staand kunnen worden opgeborgen en kunnen worden gebruikt. Ze maken namelijk gebruik van de FLEX PACK-TECHNOLOGIE. Deze technologie maakt een echte innovatie binnen het segment van draagbare brandblussers mogelijk. Door het onder druk vullen met (schuim)blusstof van een gepatenteerde “kous” (elastomer-force body) implodeert deze “kous” bij gebruik van de brandblussers. Hierdoor verspreid de blusstof zich in de richting die u wenst en blijft over de gehele periode van blussen vrijwel constant. Om deze “kous” op spanning te houden en daarmee de goede werking van alle Ardexx brandblussers te garanderen is een houdbaarheidsdatum ingesteld van 3 jaren. Daarna raden wij aan de brandblusser te vervangen.


Maken brandweer en verzekeraars bezwaar tegen het gebruik van de Ardexx brandblussers?

Alle Ardexx brandblussers voor niet particulier gebruik voldoen aan de minimumeis van 5A of 21B en de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1 normering. Dit wil zeggen dat zij een officieel, door KIWA/NCP verstrekt Rijkstypekeur bezitten (Certificaatnummers 2014057 en 2016030). Zij voldoen hiermee aan alle vereisten voor mobiele brandblusapparaten genoemd in het Bouwbesluit 2012.


Moeten Ardexx brandblussers ook tweejaarlijks gekeurd worden door een gecertificeerd bedrijf?

Alle Ardexx brandblussers kunnen zonder keuring door een REOB-onderhoudsbedrijf gegarandeerd 3 jaren probleemloos worden gebruikt. Simpel omdat Ardexx brandblussers geen drukvat/drijfgas hebben. Ardexx brandblussers worden geleverd met een voorgeschreven “vol” gewicht. Door de brandblussers regelmatig te wegen kunt u zelf controleren of de blussers nog operationeel zijn.

 

Moeten Ardexx brandblusser worden opgehangen?

Hoewel er beugels voorhanden zijn om de Ardexx brandblussers aan bijvoorbeeld de muur te hangen, is dit niet per sé noodzakelijk. De Ardexx brandblussers zijn uniek omdat zij niet recht op, maar ook liggend op een voor u strategische plaats kunnen worden weggelegd. (de Kitchen-Exx bijvoorbeeld in de keukenla). Ardexx brandblussers kunnen in iedere houding en vanuit iedere hoek hun bluswerk doen.

 

Wat houdt een brandklasse in?

NEN-EN 2 verdeelt de verschillende typen branden in vijf brandklassen A, B, C, D en F afhankelijk van het type brandbare stof.

Brandklasse.

A Brandbare stof Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong welke in het algemeen onder gloedvorming verbranden
B   Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen
C   Branden van gassen
D   Branden van metalen
F   Branden van door oververhitting tot zelfontbranding gekomen olie of vet in frituurapparaten